måndag, oktober 08, 2007

Idag börjar Älgjakten

Idag börjar som sagt den mycket efterlängtade älgjakten!
Här kommer lite kort briefing om vad som kommer hända våra kära grannar i Vänersborg de närmsta veckorna.
Älgjakt är jakten på älg. Älgjakten är, som all annan jakt i Sverige, reglerad i lag. Det finns bestämmelser för vilka vapen jägarna får använda, hur skadeskjutningar skall utredas samt hur många älgar de olika jaktlagen får fälla.
För varje vuxen älg som fälls skall en fällavgift betalas till Länsstyrelsen.
Idag är Älgjakt främst rekreation, men även för att få kött samt för att hålla stammen på en lämplig nivå. En för stor älgstam skulle leda till stora skogsskador samt ett ökat antal trafikolyckor. Skogsbolagen kräver regelbundet höjd avskjutning för att minska betesskadorna.
Av landets cirka 300 000 jägare, varav ca 5 % är kvinnor, jagar 270 000 älg. Det skjuts cirka 100 000 älgar varje år.

Källa : Wikipedia.org